Je mediumschap ontwikkelen bij special-life.nl

Je mediumschap ontwikkelen bij special-life.nl

Je mediumschap ontwikkelen bij special-life.nl>We leven in bijzondere maar ook in hectische tijden waarin we als gevoelsmensen soms tegen onze eigen beperkingen aanlopen. Hooggevoelige mensen komen er vaak pas in een laat stadium achter dat ze hoogsensitief zijn. Vaak gaat hooggevoeligheid gepaard met een worsteling in het leven en zekere mate van niet meer kunnen komen. Hoogsensitieve persoonlijkheden pikken meer energie op en zouden dat eigenlijk als een kracht moeten zien. Je mediumschap ontwikkelen als hooggevoelig persoon kan bij Special Life. Waar heb ik het nu precies over, wanneer ik het heb over mediumschap? Je mediumschap is jouw zesde zintuig, waarmee je anderen kunt helpen. Veel mensen die het in zich hebben om energie te voelen en anderen te helpen, schrikken van hun eigen krachten en willen er verder niet te veel mee te maken hebben. Ze leven een gewoon leven en passen dat hier en daar wat aan omdat ze extra gevoelig zijn. Toch is mediumschap iets heel bijzonders en ook iets heel ergs krachtigs wat je zou kunnen inzetten om andere mensen en ook dieren om je heen te helpen. Donja Raals klopt aan bij Special Life om meer te weten over mediumschap, en ook om een beroep te doen om het mediumschap om haar eigen gaven te ontdekken. Zij leerde: 

  • Beter om te gaan met haar gevoeligheid;
  • Haar krachten ontdekken;
  • Haar sensitiviteit om te zetten in een kracht. 

Mediumschap

Donja worstelde al haar hele jeugd met een gevoel van ontheemdheid. Ze voelde zich een vreemde eend in de bijt; iemand die niet mee kon komen maar ze had dit nooit gerelateerd aan mediumschap of een gave. Donja voelde zich een mislukkeling en iemand die eigenlijk gewoon niet in de wieg gelegd was om hier op deze aarde te leven. Bij Special Life leerde ze zichzelf opnieuw kennen en ontdekte ze dat ze een gave had. Ze leerde dat haar mediumschap niet iets was om van terug te deinzen, maar om een stap naartoe te zetten om het helemaal uit te diepen en uiteindelijk zelf ook anderen te helpen met mediumschap. Donja was gevoelig voor alles, maar zij verzette zich ertegen. Ook probeerde zij een heel gewoon leven te leiden, maar dat ging vaak niet zo makkelijk omdat ze tegen haar eigen beperkingen aanliep. Ze voelde zo veel dat ze niet wist wat ze met al die dingen moest doen en regelmatig had ze de indruk dat ze eigenlijk niet helemaal goed bij haar hoofd was. Op kantoor voelde ze alles aan. Alle stemmingen, alle buien van mensen. Ze was zogezegd een spons die alles prikkels om zich heen opnam. Haar mediumschap was nog niet ontwikkeld en zelfs nog niet herkend en erkend om het aan te wensen als een kracht. Toen zij er eenmaal achter kwam dat gevoeligheid niets is om je voor te schamen, werd het tijd om zich op dat gebied verder te ontwikkelen. Daarvoor reikte ze uit naar Special Life en dat veranderde al heel snel haar hele manier van leven en ook de manier waarop ze zichzelf lange tijd had gezien.

Je zelfvertrouwen weer terugkrijgen

Een verhaal als dat van Donja staat zeker niet op zichzelf. Er zijn veel mannen en vrouwen die rondlopen met kwaliteiten die eigenlijk helemaal niet worden benut. Dat is zonde want als deze mensen allemaal meer naar binnen zouden kijken en de moed zouden hebben om hun krachten onder de loep te nemen, dan zouden zij mooie dingen kunnen realiseren. Ben jij hoogsensitief? Neem dan eens contact op en ontwikkel je krachten. Je bent het waard.